Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Završene obuke za nezaposlene sa ZZZ

Podgorica
14.12.2017

Škola Don Bosko je u decembru sa uspjehom realizovala obuke iz računara i obuka za engleski jezik,  a 20 nezaposlenih  steklo je praktična znanja iz računara i komunikacijske vještine engleskog jezika koji su im dobra polaznišna osnova za napredak u karijeri. Projekat je realizovan u saradnji i uz finansijsku podršku ZZZ CG.

Obuka za rad na računaru je realizovano po licenciranom programu škole Don Bosko „Osnovi rada na računaru“. Tokom dvomjesečne obuke za rad na računaru polaznici su putem direktnih vježbi na računaru savladavali rad u Wordu i korišćenje Interneta. Polaznici su se osposobili da koriste računar za obavljanje poslovnih zadataka.

Obuka za engleski jezik sprovedena je po licencranom programu za engleski jezik koji je naša škola pisala u skladu sa Evropskim okvirom za učenje jezika na nivou A2.1. Polaznici su tokom tripomjesečne obuke kroz vježbe slušanja kao i interaktivne govorne i  raznovrsne pisane vježbe i zadatke usvajali novo gradivo i usavršavali postojeća jezička znanja. U nastavi su bile ravnopravno zastupljene sve jezičke vještine: od slušanja, govorenja, razumijevanja pisanog teksta do pisanja na stranom jeziku. Polaznici su učeći gramatika udruženu sa vokabularom učili da se pravilno i nesmetano izražavaju na stranom jeziku. Kvalitetu nastave doprinijelo je i korišćenje online platforma moodle za usavršavanje postojećeg znanja i utvrđivanje gradiva. Putem ovog komunikacijskog sredstva polaznici su  poboljšali opšte znanje jezika i uvidjeli i druge način kako mogu da rade na proširivanju svojih jezičkih znanja.

Po završetku obuke polaznici su potvrdili da vladaju novim vještinama i znanjima ostvarivši uspjeh na testu. Nakon toga su im uručene diplome koje ih preporučuju poslodavacima kao stručne radnike sposobne da obavljaju posao u savremenom okruženju.