Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

COODB

Entity info.

Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko (COODB) u Podgorici je dio obrazovnih centara koji se nalaze u čitavom svjetu: Indiji, Kini, Latinskoj Americi, Africi i Evropi. Na Balkanu su zadnjih godina obrazovni centri formirani u Bosni, Albaniji, i na Kosovu.

COODB je privatni centar za obrazovanje. Naš cilj je socijalno-pedagoški rad za prevazilaženje socijalnih kriza kroz obrazovanje i uvodjenje u radni svijet mladih i odraslih u cilju smanjenja siromaštva. Zalažemo se za kvalifikaciju i pružanje šanse mladima i odraslima da kroz planirano obrazovanje dobiju novu životnu perspektivu. Obrazovni rad COODB je nezavisan od političkih i vjerskih opredjeljenja.Uslovi za rad i učenje su veoma dobri, a opremljenost učionica i kabineta je na zavidnom nivou.

Vodeće misli COODB su sveobuhvatno i praktično orijentisano učenje kao i samostalno planiranje i organizacija. COODB je prostor za umno razvijanje u kojem će se učiti, razumijeti i dalje razvijati kompleksni sistemi. U cilju bolje implementacije pomažemo polaznicima da razviju i usvoje sposobnost timskog rada i socijalnu kompetenciju. Glavni moto je:

»Kroz obrazovanje boriti se protiv siromaštva«.

Nastava u COODB je zasnovana na principu kurseva

 

e-prijavnica